Bussen afvullijn LOW COST


Speciaal voor de speciaal aangemaakte kleuren (ca 5 tot 50 kg) heeft Domas een systeem ontwikkeld om zonder veel reinigen eenvoudig bussen af te vullen.

De machine vult direct uit de kuip waaruit gemengd wordt in het blik. Er kan automatisch gevuld worden in 1kg en 2.5 kg blikken. Handmatig zijn ook inktkokers mogelijk. De snelheid van de machine is ongeveer 5 blikken per minuut. De blikken worden op een nauwkeurige weegschaal gezet, en vervolgens exact tot het gewenste gewicht afgevuld. De ideale oplossing voor uw speciale aanmaak kleuren.