Beslag


Voor het doseren van meer vloeibaar beslag hebben we diverse machines gemaakt. Dit zijn veelal zuiger doseermachines.

Met behulp van een kraan wordt het beslag aangezogen. De kraan wordt gedraaid waarna het beslag uitgedrukt wordt in exact het juiste volume. Belangrijk is natuurlijk dat de doseermachine dit doet zonder het deeg of beslag te beschadigen of te veranderen van structuur. Hier is onze ervaring met doseermachines erg belangrijk.